Δράση 1.7 Εργασία 3 Ε Πρόσκληση Αφίσα Final scaled

Πρόσκληση σε Συνάντηση Ενημέρωσης με θέμα: «Ενημέρωση & Ενδυνάμωση Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις & των οικογενειών τους» | Αλεξάνδρεια

Πρόσκληση σε Συνάντηση Ενημέρωσης με θέμα:
«Ενημέρωση & Ενδυνάμωση Ατόμων με Αναπηρία, Χρόνιες Παθήσεις & των οικογενειών τους»

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) υλοποιεί την Πράξη «Ολοκληρωμένη Υπηρεσία Καταπολέμησης των Διακρίσεων και Προώθησης της Κοινωνικής Ένταξης των Ατόμων με Αναπηρία, των Ατόμων με Χρόνιες Παθήσεις και των Οικογενειών τους που Διαβιούν στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1: «Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση για την προώθηση της εφαρμογής της δικαιωματικής προσέγγισης για την αναπηρία» και συγκεκριμένα της Δράσης 1.7 «Κινητή μονάδα ενημέρωσης για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους», θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά ένα σύνολο καινοτόμων Συναντήσεων σε επίπεδο Δημοτικής Ενότητας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2023 και τις ώρες 11:00-12:30, στην Αίθουσα του Δημοτκού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας, θα πραγματοποιηθεί δράση κινητής μονάδας ενημέρωσης για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία, των ατόμων με χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους, για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, τα μέλη
των οικογενειών ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, εκπροσώπους των τοπικών αναπηρικών σωματείων και οργανώσεων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους από την ΠΚΜ και τα μέλη των συμβουλίων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων της ΠΚΜ.

Για πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα Κατερίνα Κώστα και την κα Νικολίνα Γκιουρτζή στο:
2310804064

Στις Συναντήσεις καλούνται:
– Άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
– Οικογένειες ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις
– Εκπρόσωποι αναπηρικών οργανώσεων
– Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι

Οι Συναντήσεις στοχεύουν στην:
– ενημέρωση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους για τα δικαιώματά τους
– ενδυνάμωση των ίδιων των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και των οικογενειών τους
– ενθάρρυνση της συμμετοχής των ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στις οργανώσεις του εθνικού αναπηρικού κινήματος
– διερεύνηση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις ώστε να ενταχθούν στην αγορά εργασίας

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα του Δημοτκού Συμβουλίου του Δημαρχείου Αλεξάνδρειας, την Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023, 11:00 έως 12:30.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την επισυναπτόμενη αίτηση συμμετοχής στο email: project.esamea@stirizin.gr έως τη Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023.

Η Συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε, στο τηλέφωνο 2310804043 Γκιουρτζή Νικολίνα.