ΟΜΑΔΕΣ

Αυτόνομης Διαβίωσης

Οι ωφελούμενοι αναπτύσσουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, όπου είναι χρήσιμες στην καθημερινή τους ζωή, όπως είναι η προσωπική υγιεινή και φροντίδα, η ασφαλής διαβίωση και η συμμετοχή στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Φυσικής Αγωγής

Το πρόγραμμα φυσικής αγωγής στοχεύει:

Στη γενικότερη βελτίωση της φυσικής κατάστασης των ωφελούμενων

Στην ψυχοκινητική υποστήριξη των ΑμεΑ μέσα από μουσικο-κινητικές δραστηριότητες και

Στην ανάπτυξη βασικών κινητικών δεξιοτήτων
Επιπλέον, υπάρχει και ομάδα χορού η οποία συμμετέχει σε διαγωνισμούς.

Απασχόλησης

Οι ωφελούμενοι, αναπτύσσουν δεξιότητες μέσα από δραστηριότητες όπως χειροτεχνίες, κατασκευές με πηλό και άχρηστα υλικά κλπ.

Ομάδα Τραπεζαρίας

Η ομάδα Τραπεζαρίας έχει ως στόχο την εκπαίδευση και την τήρηση των κανόνων υγιεινής όσον αφορά τη διατροφή, αλλά και την προετοιμασία-σερβίρισμα δεκατιανού.

Πρόγραμμα Αυτόνομης Διαβίωσης

Οι ωφελούμενοι με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή αναπτύσσουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, όπου είναι χρήσιμες στην καθημερινή τους ζωή, όπως είναι η προσωπική υγιεινή και φροντίδα, η ασφαλής διαβίωση και η συμμετοχή στις υποχρεώσεις της καθημερινότητας.

Τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης

Οι ωφελούμενοι με τη βοήθεια του ειδικού παιδαγωγού και ανάλογα με το νοητικό επίπεδο που βρίσκονται, εξασκούν δεξιότητες: μάθησης, επικοινωνίας, δημιουργικότητας, ομαδικής εργασίας, διαχείρισης πληροφοριών, ενώ παράλληλα προωθείται ο αυτοέλεγχος, η λήψη πρωτοβουλιών, η ευελιξία στην αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων και η σταθερότητα στις διαπροσωπικές σχέσεις. Σκοπός της ομάδας είναι να αναπτύξει την προσωπικότητα των ωφελούμενων και να τους καταστίσει κατά το δυνατόν ικανούς για αυτόνομη συμμετοχή στην οικογενειακή, κοινωνική και πολιτισμική ζωή.