ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

ΕΣΠΑ

Το Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ”Τα Παιδιά της Άνοιξης” στην Αλεξάνδρεια υλοποιεί την πράξη με κωδικό ΟΠΣ 5001651, στα πλαίσια του επιχειρησιακού Προγράμματος Κεντρικής Μακεδονίας. Η πράξη υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαικό Κοινωνικό Ταμείο.

Η Δομή παρέχει υπηρεσίες με προσεκτική προετοιμασία και επιστημονικά κριτήρια, που στόχο έχουν την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του ωφελούμενου πληθυσμού. Πιο συγκκριμένα, το ΚΔΗΦ ”Τα Παιδιά της Άνοιξης παρέχει υπηρεσίες σε 30 ενήλικα άτομα άτομα με αναπηρίες – κυρίως με νοητική υστέρηση- από το νομό Ημαθίας.

Τη μεταφορά των ωφελουμένων προς και από το Κέντρο, με ιδία μεταφορικά μέσα.
Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύμα).
Το πρόγραμμα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ΑμεΑ , βάσει του εξατομικευμένου προγράμματος του κάθε ωφελούμενου.
Την παροχή ατομικής ή/και ομαδικής άσκησης.
Την εκπαίδευση τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκμάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
Τη συμμετοχή τους σε προγράμματα ψυχαγωγίας, πολιτισμού και άθλησης.

Το σύνολο των προαναφερόμενων υπηρεσιών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης.

Η Δομή λειτουργεί καθημερινά (εκτός Σαββάτου, Κυριακής και αργιών) και παρέχει υπηρεσίες προς τον ωφελούμενο πληθυσμό επί οκταώρου συμπεριλαμβανομένης της δωρεάν μεταφοράς τους.

Η πράξη υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για το διάστημα από 1/12/2016 έως 30/06/2023 με συνολικό προϋπολογισμό 1.728.000,00€”

Τα νέα μας

7.4 Οριστικός Πίνακας Ωφελούμενων 2021 Ορθής Επανάληψης

Τα νέα μας

Ενδιάμεση Έκθεση Αποτίμησης Υποέργου 18.12.2022

Τα νέα μας

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης

Τα νέα μας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών από το Κ.Δ.Η.Φ. ΑμεΑ “ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ”

Τα νέα μας

Ενδιάμεση έκθεση αποτίμησης πράξης

Τα νέα μας

Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, Τετάρτη 02 Ιουνίου

Τα νέα μας

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων ΕΣΠΑ

Τα νέα μας

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων ΕΣΠΑ

Τα νέα μας

Προκήρυξη 3 θέσεων εργασίας στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ ¨Τα Παιδιά της Άνοιξης¨

Τα νέα μας

Ακύρωση της πρόσκλησης αρ. πρωτ. 25/5.04.2019 λόγω μη ύπαρξης κενής θέσης – 2019

Τα νέα μας

Πρόσκληση υποβολής αίτησης σε ενήλικα άτομα με αναπηρίες – κυρίως με νοητική υστέρηση για την παροχή υπηρεσιών Διημέρευσης – Ημερήσιας φροντίδας στις εγκαταστάσεις του Μικτού Κέντρου ΑμεΑ «Τα Παιδιά της Άνοιξης» – 2019

Τα νέα μας

Ενδιάμεση Έκθεση Αποτίμησης Πράξης – 2019

Τα νέα μας

Ανακοίνωση Υλοποίησης Πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ-Φιλανθρωπικός μη κερδοσκοπικός σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας» – 2018

Τα νέα μας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 3/31.10.2016 απόφαση της επιτροπής επιλογής των συμμετεχόντων στην πράξη με τίτλο «ΚΔΗΦ – Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας» και κωδικό ΟΠΣ 5001651, κοινοποιούμε τον οριστικό πίνακα επιλογής των τριάντα (30) ωφελούμενων της ανωτέρω πράξης. – 2018

Τα νέα μας

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων και επιλαχόντων της Πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας» και κωδικό ΟΠΣ 5001651 – 2018