ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΟΡΑΜΑ - ΑΞΙΕΣ

Αποστολή

Η κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρίες βρίσκεται στην καρδιά της φιλοσοφίας μας

‘Οραμα

Να δημιουργήσουμε μια κοινωνία όπου η Διαφορετικότητα

θα σημαίνει Διαφορετική ικανότητα.

Δημιουργία δεύτερου ΚΔΗΦ στο νομό Ημαθίας

Ο Σύλλογος, αντιλαμβανόμενος τις ανάγκες των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, καθώς και τον αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων για φοίτηση προς το Κέντρο μας, έχει υποβάλει πρόταση για λειτουργία δεύτερου ΚΔΗΦ σε εγκαταστάσεις που ανήκουν στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας.

Δημιουργία Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης-ΑμεΑ (ΚΔΑΠ-ΑμεΑ)

Στις 28/12/2016 υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αλεξάνδρειας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Φιλανθρωπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, για τη δημιουργία ΚΔΑΠ-ΑμεΑ, δυναμικότητας 50 ατόμων. Η Δομή θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις των Παιδιών της Άνοιξης οι οποίες πληρούν όλες τις προϋποθέσεις.

Δημιουργία Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ)

Στο Νομό μας δεν υπάρχουν δομές φιλοξενίας και στέγασης για άτομα με αναπηρία. Ωστόσο, η ανάγκη για παροχή υπηρεσιών φροντίδας και στέγασης των ΑμεΑ σε περιπτώσεις ασθένειας ή θανάτου των γονέων-κηδεμόνων τους είναι υπαρκτή και αυτό καθιστά επιτακτική τη δημιουργία μιας δομής που να καλύπτει αυτή την ανάγκη.

Αξίες

Διάρκεια
Συνέπεια
Ήθος
Ευγένεια
Αξιοπιστία
Κατανόηση
Προσβασιμότητα
Άνεση
Ακρίβεια
Ανταπόκριση
Διασφάλιση
Απλότητα