ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

Σαρκατζή (Βασιλείου) Ελεονώρα – Πρόεδρος

Εμμανουήλ Νικόλαος − Αντιπρόεδρος Α΄

Αρβανίτης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος Β’

Δανόγλου Χρήστος – Ταμίας

Παπαναστασίου Μαρία − Διαχειριστής

Παγούνης Αργύριος – Γενικός Γραμματέας

Ελευθεριάδου Ευγενία – Μέλος

Οργανόγραμμα

organograma 1180x661 1