Ευχαριστήριο – Νίκο Ορδουλίδη, ιδιοκτήτη του καταστήματος Metro Collection

Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Ορδουλίδη, ιδιοκτήτη του καταστήματος Metro Collection που μας προσέφερε, εκτός από την αγάπη του, μια γενναιόδωρη χορηγία σε είδη ρουχισμού για τους ωφελούμενους του Κέντρου μας.
Η υλική και ηθική υποστήριξή σας, μας βοηθάει να συνεχίσουμε το έργο μας!