ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων ΕΣΠΑ

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΕΣΠΑ

Α/Α ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1 ΚΔΗΦ  1  /  27 – 01 – 2020 69
2 ΚΔΗΦ  2  /  27 – 01 – 2020 58
3 ΚΔΗΦ  3  /  24 – 01 – 2020 55
4 ΚΔΗΦ  4  /  24 – 01 – 2020 35
5 ΚΔΗΦ  5  /  24 – 01 – 2020 35
6 ΚΔΗΦ  6  /  24 – 01 – 2020 35
7 ΚΔΗΦ  7  /  27 – 01 – 2020 35

Η Τριμελής Επιτροπή

Υ.Γ. Αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ