ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ

Προσωρινός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων και επιλαχόντων της Πράξης με τίτλο «ΚΔΗΦ – Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας» και κωδικό ΟΠΣ 5001651 – 2018

Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων

 

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1 ΚΔΗΦ1/25/10/2016 82
2 ΚΔΗΦ2/25/10/2016 82
3 ΚΔΗΦ3/25/10/2016 70
4 ΚΔΗΦ4/25/10/2016 69
5 ΚΔΗΦ5/25/10/2016 69
6 ΚΔΗΦ6/25/10/2016 65
7 ΚΔΗΦ7/25/10/2016 65
8 ΚΔΗΦ8/25/10/2016 65
9 ΚΔΗΦ9/25/10/2016 57
10 ΚΔΗΦ10/25/10/2016 57
11 ΚΔΗΦ11/25/10/2016 57
12 ΚΔΗΦ12/25/10/2016 57
13 ΚΔΗΦ13/25/10/2016 57
14 ΚΔΗΦ14/25/10/2016 53
15 ΚΔΗΦ15/25/10/2016 53
16 ΚΔΗΦ16/25/10/2016 53
17 ΚΔΗΦ17/25/10/2016 53
18 ΚΔΗΦ18/25/10/2016 47
19 ΚΔΗΦ19/25/10/2016 47
20 ΚΔΗΦ20/25/10/2016 45
21 ΚΔΗΦ21/25/10/2016 45
22 ΚΔΗΦ22/25/10/2016 45
23 ΚΔΗΦ23/25/10/2016 45
24 ΚΔΗΦ24/25/10/2016 45
25 ΚΔΗΦ25/25/10/2016 45
26 ΚΔΗΦ26/25/10/2016 45
27 ΚΔΗΦ27/25/10/2016 45
28 ΚΔΗΦ28/25/10/2016 45
29 ΚΔΗΦ29/25/10/2016 43
30 ΚΔΗΦ30/25/10/2016 43

 

 

Oριστικός πίνακας κατάταξης επιλαχόντων

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1 ΚΔΗΦ31/25/10/2016 43
2 ΚΔΗΦ32/25/10/2016 35
3 ΚΔΗΦ33/25/10/2016 35
4 ΚΔΗΦ34/25/10/2016 35
5 ΚΔΗΦ35/25/10/2016 35
6 ΚΔΗΦ36/25/10/2016 35
7 ΚΔΗΦ37/25/10/2016 35
8 ΚΔΗΦ38/25/10/2016 35