Καλάθι

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 3/31.10.2016 απόφαση της επιτροπής επιλογής των συμμετεχόντων στην πράξη με τίτλο «ΚΔΗΦ – Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας» και κωδικό ΟΠΣ 5001651, κοινοποιούμε τον οριστικό πίνακα επιλογής των τριάντα (30) ωφελούμενων της ανωτέρω πράξης.

Δελτίο τύπου Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας - Τα Παιδιά της Άνοιξης

Οριστικός πίνακας κατάταξης ωφελουμένων

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1 ΚΔΗΦ1/25/10/2016 72
2 ΚΔΗΦ4/25/10/2016 69
3 ΚΔΗΦ3/25/10/2016 65
4 ΚΔΗΦ7/25/10/2016 60
5 ΚΔΗΦ8/25/10/2016 60
6 ΚΔΗΦ9/25/10/2016 57
7 ΚΔΗΦ10/25/10/2016 57
8 ΚΔΗΦ11/25/10/2016 57
9 ΚΔΗΦ5/25/10/2016 57
10 ΚΔΗΦ12/25/10/2016 57
11 ΚΔΗΦ14/25/10/2016 53
12 ΚΔΗΦ16/25/10/2016 53
13 ΚΔΗΦ31/25/10/2016 53
14 ΚΔΗΦ28/25/10/2016 53
15 ΚΔΗΦ2/25/10/2016 52
16 ΚΔΗΦ15/25/10/2016 48
17 ΚΔΗΦ18/25/10/2016 47
18 ΚΔΗΦ19/25/10/2016 47
19 ΚΔΗΦ13/25/10/2016 47
20 ΚΔΗΦ33/25/10/2016 45
21 ΚΔΗΦ20/25/10/2016 45
22 ΚΔΗΦ22/25/10/2016 45
23 ΚΔΗΦ24/25/10/2016 45
24 ΚΔΗΦ25/25/10/2016 45
25 ΚΔΗΦ36/25/10/2016 45
26 ΚΔΗΦ6/25/10/2016 45
27 ΚΔΗΦ27/25/10/2016 45
28 ΚΔΗΦ29/25/10/2016 43
29 ΚΔΗΦ30/25/10/2016 43
30 ΚΔΗΦ17/25/10/2016 43

Oριστικό πίνακας κατάταξης επιλαχόντων

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

1 ΚΔΗΦ32/25/10/2016 35
2 ΚΔΗΦ34/25/10/2016 35
3 ΚΔΗΦ21/25/10/2016 35
4 ΚΔΗΦ23/25/10/2016 35
5 ΚΔΗΦ35/25/10/2016 35
6 ΚΔΗΦ37/25/10/2016 35
7 ΚΔΗΦ26/25/10/2016 35
8 ΚΔΗΦ38/25/10/2016 35

Στηρίξετε το έργο μας

Ενισχύστε το έργο του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων
και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΑΡ.ΛΟΓ.: 6211-101712-799

• ΙΒΑΝ: GR7001712110006211101712799

EUROBANK: ΑΡ.ΛΟΓ.: 0026.0414.78.0200237394

• ΙΒΑΝ: GR9602604140000780200237394

ATTICA BANK: ΑΡ.ΛΟΓ.: 84930067

• IBAN: GR0301605650000000084930067

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΑΡ.ΛΟΓ.: 54416928

• ΙΒΑΝ: GR8501103250000032554416928

Στοιχεία επικοινωνίας

Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Απασχόλησης & Κατάρτισης (ΑμεΑ) “Τα Παιδιά της Άνοιξης”

Social Media: facebook

Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 7, Αλεξάνδρεια

Τηλ – Fax: 23330 27212

Email: spring.children@yahoo.gr, info@tapaidiatisanoixis.gr