ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

  • Αρχική εργοθεραπευτική αξιολόγηση και οριστικοποίηση στόχων
  • Εξατομικευμένο πρόγραμμα εργοθεραπείας με σκοπό την παρακολούθηση του ωφελούμενου και την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί στα πεδία της αδρής κινητικότητας, της λεπτής κινητικότητας, του οπτικινητικού συντονισμού, της αυτοεξυπηρέτησης, της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και των προ-επαγγελματικών δεξιοτήτων
  • Συνεργασία με το διεπιστημονικό προσωπικό και την οικογένεια του ωφελούμενου